המכללה מציעה מספר קורסים בפיקוח משרד העבודה, בעיקר קורסי מתן רישיון כגון בתחומי החשמל והבטיחות. הפיקוח מקנה הסמכה ממשלתית וזכאות לקבלת הרישיון הרלוונטי לפי נהלי המשרד.
קורסים שהם בפיקוח משרד ממשלתי (לרוב משרד העבודה) מוכרים לגמול השתלמות כיוון שמהווים הסמכה או רישיון ממשלתי. קורסים שאינם בפיקוח יכולים להיות מוכרים לגמול השתלמות כיוון שהמכללה הינה מוסד מוכר לקיום קורסים לגמולי השתלמות. יש לשאול פרטני לגבי כל קורס וקורס.
לסטודנט אשר עמד בכל דרישות הקורס (נוכחות, ציונים, מטלות), קורסים שבפיקוח מקנים ללומדים תעודה גמר ו/או מקצוע ממשלתית מטעם המדינה, וקורסים שאינם בפיקוח מקנים תעודה של המכללה הטכנולוגית באר שבע - קדימה מדע (ע"ר), אשר מוכרת אף היא כמוסד מוכר מוביל.
בקורסים שהינם מפוקחים על ידי משרדי הממשלה קיימת חובת נוכחות של 85% מכלל השיעורים. במידה והתלמיד אינו עומד באחוזי הנוכחות לא יהיה זכאי לגשת לבחינות ההסמכה.
המכללה אינה מתחייבת במציאת עבודה בסיום הלימודים, אך יחד עם זאת עובדת באופן שוטף ורציף עם התעשייה באזור הנגב ומקבלת משרות מגורמים באזור, אשר מפורסמות באתר הדרושים של המכללה.
המכללה הינה עמותה רשומה ולכן אין לנו תוספת של מע"מ או כל תוספת אחרת. ברישום לקורסים יש לשלם דמי רישום של 300 ₪ שהם חלק מעלות הקורס המלאה אך מהווים דמי רצינות מצד הסטודנט. במידה והסטודנט מבטל רישום דמי הרישום אינם מוחזרים. במקרה של קורס בפיקוח משרד ממשלתי יש לשלם אגרת בחינה/פרויקט לפי נהלי המשרד, שמשולמים ישירות למשרד דרך הדואר.
ישנם נהלי תשלומים נוחים במכללה של פריסת תשלומים ושימוש במספר אמצעי תשלום. פרטים נוספים ניתן לקבל במדור שכר לימוד.
המכללה עובדת עם המפעלים וקיימת אפשרות של תשלומי ספקים מול מחלקות ההדרכה השונות בתעשייה. פרטים נוספים ניתן לקבל במדור שכר לימוד.
ניתן לקבל פטורים על סמך לימודים קודמים, בתנאי שלא עברו מעל 5 שנים מאז הלימודים הקודמים ובתנאי שהציון מעל 70. פרטים נוספים במדור שכר לימוד.
קורסים בפיקוח נותנים הסמכות לפי מגמת הלימודים בקורס (חשמל/בטיחות/נגישות וכו'), ובתנאי שעומדים בתנאי הזכאות שהגדיר משרד העבודה.
תלמיד שנכשל בבחינה חיצונית של משרד העבודה, זכאי לגשת למועד נוסף, עד למעבר המבחן בתוצאה הרצויה. הרישום לבחינה החוזרת יעשה על ידי התלמיד עצמו וישירות מול יחידת הבחינות במשרד העבודה. במועדים אלה התלמיד לא יהיה זכאי לציון מגן.