תיאור הקורס

הנדסת הידראוליקה ופניאומאטיקה הינם ענפים בהם חלים שינויים וחידושים בקצב מואץ. ניהול אחזקה חכם למערכות אלו בעידן הטכנולוגיה המתקדמת, מציב אתגרים טכניים לאנשי מקצוע. מדובר באחד מהענפים הנמצאים בהתפתחות מואצת, שינויים וחידושים רבים, ובהתאם לכך, דורש אנשים הבקיאים בשימוש במערכות אלה, בבנייתן, תחזוקתן ותפעולן ומחייב השתלמויות והתמקצעות בענף.

הנושאים הנלמדים במהלך הקורס:

הידראוליקה תעשייתית

 • מבוא, ומושגי יסוד בזרימה: צמיגות, לחץ וכו'
 • מדי לחץ, רכיבי מערכת הידראולית
 • משאבות ופרמטרים, סוגי משאבות
 • בוכנות, שסתומי הפעלה, הפעלת בוכנות
 • הנוזל ההידראולי: תפקידים, סוגי שמנים
 • מערכות הידראוליות עם בוכנות: מערכת עם חיסכון באנרגיה, מערכת עם מהירות מוגברת ביציאה
 • מנועים הידראוליים: נוסחאות לחישוב ספיקה, הספק, מומנט, נצילות. קריאת תרשימים וכו'

 אוטומציה ופניאומאטיקה
מערכות פיקוד פניאומאטיות

 • מבוא, סימנים מוסכמים
 • מערכות אוטומטית עם בוכנות ופיקוד
 • מערכת השהיה, חיבור שסתומים
 • מערכות עם פיקוד כפול ופתרונות,דיאגראמת זמן תנועה, מניעת פיקוד כפול לפי שיטת הקסקדה

מערכות פיקוד חשמליות

 • סימנים מוסכמים, סוגי מפסקי גבול, הממסר, מערכת הפיקוד, דיאגראמת סולם וכו'
 • מערכות עם פיקוד כפול
 • מעבדות בפניאומטיקה


משך הקורס

הקורס יימשך כ- 5 חודשים, סה"כ 80 שעות אקדמיות.
מסלול בוקר – יום שלישי בכל שבוע בין השעות 08:15-15:30
מסלול ערב – פעמיים בשבוע בימים שני ורביעי בין השעות 17:30-21:00

רוצה לקבל מידע נוסף על קורס ?

 1. אני מאשר לקבל פרטים נוספים

מועד פתיחת הקורס:

רישום יעשה אל מול מדור הכשרה והשתלמויות.


למי מתאים הקורס

 • מנהלי מפעלים ותעשיות המשלבות מערכות מסוגים אלה
 • מנהלי אחזקה, לעוסקים באחזקה בענפים שונים
 • מנהלי ייצור, מנהלי עבודה
 • טכנאים
 • הנדסאים, מהנדסים
 • מנהלים טכניים ועובדים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום

תנאי קבלה

 • מנהלי מפעלים ותעשיות
 • מנהלי אחזקה, העוסקים באחזקה בענפים שונים
 • מנהלי ייצור, מנהלי עבודה
 • טכנאים
 • מהנדסים
 • הנדסאים
 • מנהלים טכניים