תיאור הקורס

הגברת השימוש בגז טבעי במפעלי תעשייה רבים, טומנת בחובה סיכוני בטיחות אופייניים שמתווספים לסביבת העבודה.

על מנת להתמודד עם סיכונים אלה ומשמעויותיהם ולבסס את יכולתו של הממונה על הבטיחות לייעץ למעביד, בכל הנוגע לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקום העבודה ועמידה בדרישות החוק, נדרש ממונה בטיחות שמפעלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה/ חלוקה של הגז הטבעי או ל-CNG, להציג אישור השתלמות בגז טבעי.הנושאים הנלמדים במהלך הקורס:

 • תקנים ותקנות בגז הטבעי
 • גז טבעי תכונות וסיכונים
 • גורמים פעילים בתחום הגז הטבעי בישראל
 • תחנת PRMS
 • ניהול הבטיחות במערכות משולבות גז טבעי ובסביבת גז טבעי
 • תרחישי אירועי חירום מפעלי
 • כיבוי אש
 • תרגול ובחינה: ניהול סיכונים בסביבת גז טבעי


משך הקורס

ההשתלמות תבוצע במתכונת של שישה מפגשי בוקר, בין השעות: 09:00-14:30.
השתלמות מקנה 6 ימי כשירות לממונה על הבטיחות.
';

רוצה לקבל מידע נוסף על קורס ?

  1. אני מאשר לקבל פרטים נוספים

  מועד פתיחת הקורס:

  יעודכן בהמשך


  למי מתאים הקורס

  ממונים על הבטיחות – חובה.

  מנהלי תפעול ואחזקה

  טכנאי ומתכנני מערכות גפ"מ – רשות


  תנאי קבלה

  מגוון ההשתלמויות מתאימות ורלוונטיות לכל מי שהינו ממונה בטיחות מוסמך, כחלק מההשתלמויות הנדרשות מהם לבצע על מנת לקבל את ימי הכשירות שהינם מחוייבים לעמוד בהם.