תיאור הקורס

התחרות הגוברת ותופעת הכפר הגלובאלי, מעצימה את חשיבותה של פונקציית הרכש והלוגיסטיקה באירגון. כמי שתתמודד עם מציאות משתנה ומורכבת ותצליח להביא לתפקוד התפעול בעלות המינימלית האפשרית. עלות זו היא שתבטיח את רווחיות המוצר בפרט ורווחיות הארגון בכלל.

הנושאים הנלמדים במהלך הקורס:

 • רכש ולוגיסטיקה הגדרות ויעדים
 • רכש ולוגיסטיקה אסטרטגית הרכש בחברה
 • סחר בינלאומי
 • טכניקות מקובלות בעסקות יבוא יצוא
 • יבוא-יצוא חומ"ס
 • מבוא לחישובי תחזית
 • תכנית מכירות וזימון אב
 • המלאי – הון חוזר, ניהול ומדיניות
 • המלאי – ארגון ובקרת אחסון חומרים
 • אמצעי אחסון – תקנים
 • MRP – תכנון ושרשרת האספקה
 • MRP – שיטות לקביעת הכמות להזמנה
 • ניהול שרשרת האספקה
 • סיורים מקצועיים
 • שימושי מחשב מתקדמים
 • פרויקט גמר – תרגיל מסכם
 • לוגיסטיקה בשרשרת האספקה –  הטמעת PRIORITY (מודול רכש ומודול ניהול המלאי)

 משך הקורס

הקורס יימשך כ-6 חודשים, סה"כ 208 שעות אקדמיות.
מסלול בוקר – יום בשבוע בין השעות 08:15-15:30

רוצה לקבל מידע נוסף על קורס ?

 1. אני מאשר לקבל פרטים נוספים

מועד פתיחת הקורס:

16.7.2019


למי מתאים הקורס

• עובדים במחלקות רכש בחברות תעשייתיות
• יבואנים
• חברות לאספקת שירותים
• אנשי רכש ולוגיסטיקה באירגון המעוניינים לשפר ולהעמיק ידיעותיהם בתחום הקניות והרכש ולהתעדכן בשינויים
• כל אלה המעוניינים להיכנס לתחום ולתפקד באופן מקצועי בתחום הקניות והרכש


תנאי קבלה

• עובדים במחלקות רכש בחברות תעשייתיות
• יבואנים
• חברות לאספקת שירותים
• אנשי רכש ולוגיסטיקה באירגון