תיאור הקורס

למעלה מ- 21%  מהאוכלוסייה בישראל  הם אנשים עם מוגבלות - פיזית, חושית, נפשית וקוגניטיבית,קבוצה זו סובלת מאפליה, מהפרדה בכל תחומי החיים ומנחיתות חברתית וכלכלית. תיקון מס' 2 – פרק  הנגישות - שנחקק במרץ 2005, עוסק באיסור הפליה, בהבטחת נגישות למבנים,תשתיות וסביבה קיימים וחדשים וכן בהנגשת שירותים הניתנים לציבור באופן שאנשים עם מוגבלות  פיזית, חושית, נפשית וקוגניטיבית כך שיוכלו להיכנס, לנוע, לגשת וליהנות באופן מלא מכל מקום ציבורי ומהשירות הניתן בו. התעודות הניתנות בסיום הקורס תעודת גמר - מורשה לנגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ותעודת מקצוע- מורשה לנגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)

הנושאים הנלמדים במהלך הקורס:

 • הכרה ואפיון צרכי האנשים עם מוגבלויות שונות, ההתאמות הנדרשות, מנקודת מבט סביבתית תכנונית
 • הכרות עם מושגי יסוד בתחום זכויות אדם, שוויון ושילוב והרלוונטיות שלהם לנגישות, התאמות, תכנון אוניברסלי ועוד
 • הכרות מעמיקה עם החסמים והמחסומים המונעים השתתפות שווה ודרכי הפתרון להסרתם
 • הכרת הממדים האפשריים לבחינת מתו"ס נגיש
 • הקשר בין תכנון הסביבה הפיזית והעקרונות שהחוק מציב ביחס ליכולת של כל האנשים עם מוגבלות לשימוש שווה בכל סביבה
 • הגדרת התפקיד של מורשה לנגישות מתו"ס, היקפו ויעדיו
 • הכרת מערכות ציבוריות, גורמים ציבוריים ואחרים המופקדים ומעורבים בקידום התחום
 • הכרת החוקים, התקנות, התקנים והנהלים בתחום הנגישות בארץ
 • הכרת חוקים, תקנות, תקנים ודרכי הפעולה בתחום הנגישות ממדינות שונות בעלות ניסיון בעולם
 • תרגול מעשי למתן ייעוץ וחוות דעת
 • סוגיות באתיקה מקצועית


משך הקורס

משך הקורס כ-200 שעות אקדמיות (150 שעות עיוני + 50 שעות מעשי),
מסלול ערב - כ-6 חודשים, פעמיים בשעות הערב בין השעות 17:30-21:00

רוצה לקבל מידע נוסף על קורס ?

 1. אני מאשר לקבל פרטים נוספים

מועד פתיחת הקורס:

25.9.19


למי מתאים הקורס

הקורס מיועד לעוסקים בתחום תכנון המבנים ופיקוח על עבודות בנייה ופיתוח לפי הנ"ל:

א.  אדריכל רשום, או מהנדס רשום כהגדרתם בחוק המהנדסים והאדריכלים, הרשומים בפנקס מהנדסים והאדריכלים במדור הקשור למבנים תשתיות וסביבה שקבע הרשם בהתייעצות עם הנציב;
ב.  הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים והוא רשום בפנקס בתחום הקשור מבנים ותשתיות שקבע הרשם בהתייעצות עם הנציב


תנאי קבלה

 • מהנדס, אדריכל או הנדסאי רשומים, כמצוין בחוק ובתקנות.
 • ניסיון מקצועי של שלוש שנים אחרונות לפחות בתכנון ו/או בפיקוח על ביצוע ו/או בניהול ביצוע מסיום הלימודים
 • ניסיון בתהליכי רישוי בניה ו/או בתהליכי רישוי עסקים ו/או בבקרה ובפיקוח על תכנון ועל ביצוע ברשויות מקומיות
 • ועדת קבלה