תיאור הקורס

עבודתו של הממונה היא רב תחומית ובמקרים רבים מצפים ממנו שיהיה מסוגל לתת מענה, כאן ועכשיו, לבעיה בוערת במקום העבודה. עליו להיות מסוגל לזהות גורמי סיכון, לנתח תהליכים, להציע פתרונות ואף להיות הכוח המניע לנקיטת צעדים הנדרשים לצמצום ולמניעת תאונות בעבודה ומחלות.

מקצוע על כל השלכותיהם: האדם, המכונה, תהליך הייצור, המוצר והתקציב.

תעודת ממונה בטיחות (המשותפת למכללה הטכנולוגית באר-שבע ומשרד העבודה והרווחה), תוענק לבוגר לאחר שעמד בהצלחה בכל המטלות הפדגוגיות של הקורס, נכח בלימודים מינימום 80% וביצע בהצלחה פרויקט גמר.

בפיקוח משרד העבודה – מוכר לגמול השתלמותהנושאים הנלמדים במהלך הקורס:

 • בטיחות וגיהות בעיסוקים תעשייתיים האופייניים בענפים שונים בתעשייה, בחקלאות ובבנייה
 • גידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים
 • עבודות בנייה, עבודה בגובה והגנה מנפילות
 • ציוד הרמה וכלי לחץ
 • סיכוני חשמל והגנת מהתחשמלות
 • סיכונים כימיים וגיהות תעסוקתית
 • שינוע וטלטול מיטענים והובלת חומרים מסוכנים
 • כיבוי אש ובטיחות אש
 • ארגונומיה
 • סקר מפגעים וגורמי סיכון, תוכנית בטיחות מפעלית
 • חוקים ותקנות הקשורים בבטיחות ובגיהות בעבודה
 • גופים העוסקים בבטיחות ופיקוח על הבטיחות בארץ
 • שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות
 • שימושי מחשב – סדנת אינטרנט
 • הגורם האנושי
 • תנאים סביבתיים (רעש, תאורה ואיוורור)


משך הקורס

הקורס יימשך כ-9 חודשים, ומורכב מ- 316 שעות לימוד פרונטליות בכיתה ו-40 שעות עבודה על פרויקט גמר.
פעמיים בשבוע 17:30-21:00
';

רוצה לקבל מידע נוסף על קורס ?

  1. אני מאשר לקבל פרטים נוספים

  מועד פתיחת הקורס:

  אוקטובר 2024


  למי מתאים הקורס

  למהנדסים ולבעלי תארים במדעי החיים והטבע, הטכנולוגיה ודומיהם, בעלי שנתיים ניסיון במקצועם וכן לטכנאים או הנדסאים בעלי שלוש שנות ניסיון במקצועם.

  בעלי השכלה טכנית אחרת יכולים (בתנאים מסויימים) להירשם לקורס לאחר קבלת אישור מאגף הפיקוח במשרד העבודה והרווחה.


  תנאי קבלה

  תעודה רלוונטית מהתחומים הבאים: מהנדסים, בעלי תארים במדעי החיים והטבע, הטכנולוגיה ודומיהם, בעלי שנתיים ניסיון במקצועם.

  טכנאים או הנדסאים בעלי שלוש שנות ניסיון במקצועם.