תיאור הקורס

עבודתו של הממונה היא רב תחומית ובמקרים רבים מצופה ממנו להיות מסוגל לתת מענה, כאן ועכשיו, לבעיה בוערת במקום העבודה. עליו להיות מסוגל לזהות גורמי סיכון, לנתח תהליכים, להציע פתרונות, ואף להיות הכוח המניע לנקיטת צעדים הנדרשים לצמצום ולמניעת תאונות בעבודה על כל השלכותיהם: האדם, המכונה, תהליך הייצור, המוצר והתקציב. בסיום הקורס תוענק לבוגר לאחר שעמד בהצלחה בכל המטלות הפדגוגיות של הקורס וביצע בהצלחה פרויקט גמר. הקורס בפיקוח משרד העבודה ומוכר לגמול השתלמות. תעודת ממונה בטיחות (המשותפת למכללה הטכנולוגית באר-שבע ומשרד הכלכלה והתעשיה).

הנושאים הנלמדים במהלך הקורס:

 • בטיחות וגיהות בעיסוקים תעשייתיים האופייניים בענפים שונים בתעשייה, בחלקאות ובבנייה
 • גידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים
 • עבודות בנייה, עבודה בגובה והגנה מנפילות
 • ציוד הרמה וכלי לחץ
 • סיכוני חשמל והגנה מהתחשמלות
 • סיכונים כימיים וגיהות תעסוקתית
 • שינוע וטלטול מטענים והובלת חומרים מסוכנים
 • כיבוי אש ובטיחות אש
 • ארגונומיה
 • סקר מפגעים וגורמי סיכון, תכנית בטיחות מפעלית
 • חוקים ותקנות הקשורים בבטיחות ובגיהות בעבודה
 • גופים העוסקים בבטיחות ופיקוח על הבטיחות בארץ
 • שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות
 • שימושי מחשב – סדנת אינטרנט
 • הגורם האנושי
 • תנאים סביבתיים (רעש, תאורה ואיוורור)


משך הקורס

הקורס יימשך כ-8 חודשים, סה"כ 330 שעות אקדמיות,
מסלול ערב - פעמיים בשבוע בין השעות 17:30-21:00

רוצה לקבל מידע נוסף על קורס ?

 1. אני מאשר לקבל פרטים נוספים

מועד פתיחת הקורס:

19.10.20

רישום יעשה אל מול מדור הכשרה והשתלמויות.


למי מתאים הקורס

• מהנדסים, בעלי תארים במדעי החיים והטבע, הטכנולוגיה ודומיהם, בעלי שנתיים ניסיון במקצועם
• טכנאים,הנדסאים בעלי שלוש שנות ניסיון במקצועם
• בעלי השכלה טכנית אחרת יכולים (בתנאים מסויימים) להירשם לקורס לאחר קבלת אישור מאגף הפיקוח במשרד הכלכלה והמסחר


תנאי קבלה

• תעודה רלוונטית מהתחומים הבאים: מהנדסים, בעלי תארים במדעי החיים והטבע, הטכנולוגיה ודומיהם, בעלי שנתיים ניסיון במקצועם
• טכנאים או הנדסאים בעלי שלוש שנות ניסיון במקצועם